- reset +
Home

Prawo powszechnej grawitacji

 

„Każde dwa ciała przyciągają się wzajemnie siłami, których wartości są wprost proporcjonalne do iloczynu mas obu ciał i odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między ich środkami.”

 

 

 

  F_{g} = G {m_{1} m_{2}} / r^2

 

m1 , m2 – masy ciał

r – odległość między ich środkami

G – stała grawitacji wynosząca: 6,67∙10-11 Nm2kg-2

 

Stała grawitacji informuje, że dwa Punty materialne lub ciała o symetrii kulistej, o masie 1 kg, znajdujące się w odległości równej 1 m, przyciągają się wzajemnie siłami grawitacji o wartości 6,67∙10-11 N.

 

Doświadczenie Jolly’ego przeprowadzone 100 lat po odkryciu przez Newtona prawa powszechnej grawitacji w celu wyznaczenia i pomiaru stałej grawitacji.